ข่าวกิจกรรม

สหกรณ์ฯ ได้มีมาตรการคัดกรองสมาชิกที่มาติดต่อสหกรณ์ฯ

โดย admin
 วันที่ 26 มี.ค. 2563 เวลา 10:45 น.
 37
คัดกรองสมาชิกก่อนเข้าติดต่อธุรกรรมด้านต่างๆ ในช่วงโรคระบาด covid19 ขอขอบคุณที่ได้ให้ความร่วมมือ