สารสัมพันธ์

สารสัมพันธ์ ปีที่ 18 ประจำเดือนตุลาคม2562

โดย admin
 วันที่ 28 ต.ค. 2562 เวลา 11:51 น.
 755

UploadImage

กิจกรรมสารสัมพันธ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562

ร่วมสนุก..... กับกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม
“สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก”
ยื่นเรื่องขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินวันที่เท่าไหร่
(ขอสงวนสิทธิ์ของรางวัลสำหรับผู้ที่เคยได้รับรางวัลแล้ว)