ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 22 ก.ย. 2563 เวลา 09:43 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ...

โดย admin -  วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 09:54 น.

สมัครแอปพลิเคชั่น และ Line สหกรณ์ฯ

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นสหกรณ์ ตรวจสอบข้อมูลตนเองทั้งหมดง่ายๆ คลิ๊ก วิดีโอสอนดาวน์โหลด คลิ๊ก 2. Line ...

โดย admin -  วันที่ 02 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 01 ก.ย. 2563 เวลา 17:17 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พร้อมกับคณะกรรมการสหกรณ์ฯ รายนามดังนี้...

โดย admin -  วันที่ 31 ส.ค. 2563 เวลา 16:45 น.

สารสัมพันธ์ ปีที่ 19 ประจำเดือนสิงหาคม2563

โดย admin -  วันที่ 28 ส.ค. 2563 เวลา 16:19 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเกษียณอายุ ของสหกรณ์ฯ (เฉพาะผู้เกษียณปี 2563)

สถานที่จัดงาน ณ เมืองโบราณ จ. สมุทรปราการ เวลา 9.00 - 15.00 น. สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์สำรวจความสนใจในการเข้าร่วมงานไปแล้วก่อนหน้านี้ ...

โดย admin -  วันที่ 24 ส.ค. 2563 เวลา 15:36 น.

เข้าร่วมการฝึกอบม "การเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ" รุ่นที่ 2

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ นางศิริรัตน์ อ่ำตระกูล กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป ...

โดย admin -  วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 08:44 น.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562 สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 ...

โดย admin -  วันที่ 03 ส.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

การประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมการประชุมหารือเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ...