ข่าวทั้งหมด

โดย admin -  วันที่ 18 ก.พ. 2563 เวลา 16:15 น.

ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้แก่สมาชิกในงานการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครู

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานการแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ครู ...

โดย admin -  วันที่ 12 ก.พ. 2563 เวลา 21:20 น.

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 15:34 น.

ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

นางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ นายสัญชัย รอบรู้ อุปนายกคนที่ 6 กรรมการฝ่ายอำนวย...

โดย admin -  วันที่ 03 ก.พ. 2563 เวลา 12:00 น.

ประกาศวันหยุด

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:30 น.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ตัวแทน สพป.สมุทรปราการ เขต 1 , 2 และ สพม.สมุทรปรการ เขต 6

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 ให้แก่ตัวแทน ...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:28 น.

เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ในนามตัวแทนสสอค.

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นายพรเทพ คุรุเมธากร กรรมการสหกรณ์ฯ และนางสาวสุนิษา ยามี ผู้จัดการสหกรณฯ ได้เป็นตัวแทนสสอค.เข้าร่วมบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต ...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 17:00 น.

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 1/2563

เปิดรับเงินฝากสหกรณ์อื่น รุ่นที่ 1/2563

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 16:53 น.

คณะกรรมการตรวจประเมินส่งเสริมสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จากสำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ ...

โดย admin -  วันที่ 31 ม.ค. 2563 เวลา 01:00 น.

ตรวจสอบยอดเงินโอน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด สมาชิกท่านใดที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ ในเดือนเมษายน ...

โดย admin -  วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

สารสัมพันธ์ ปีที่ 19 ประจำเดือนมกราคม2563