ข่าวสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)

โดย admin
 วันที่ 28 ก.ย. 2565 เวลา 10:00 น.
 15757

นายสมพล  ตันติสันติสม  นายกสมาคม สสอค. ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 

และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม ประจำปี 2565 

สสอค. (CWFTC.) - ชี้แจงการเรียกเก็บเงินคงสภาพ ปี 2566 และการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ปี 2565 - YouTube คลิ๊ก


UploadImage

สสอค. ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์สำหรับปีบัญชี 2566   และเก็บเงินสงเคราะห์ศพประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)  รายละเอียดดังนี้

//www.cwftc.or.th/.../%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0...

 

ช่องการติดต่อสื่อสาร สสอค.
1.  แอพพลิเคชั่น สำหรับสมาชิก สสอค. อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึง
การตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกรายบุคคล
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข้อมูลการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์
รายละเอียดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ใช้ไป
และข้อมูลการโอนย้ายสหกรณ์

2.  Line @cwftc  ไลน์ของสมาคม สสอค. ตอบทุกคำถามของสมาชิก
3.  www.cwftc.or.th  เว็ปไซด์ของสมาคม
4. ftsc.coop1@gmail.com  เมล์สมาคม
5. facebook สมาคมชื่อ  สมาคมฌาปนกิจครูไทย สสอค.
6. ช่อง Youtube  ของ สมาคม สสอค.