ข่าวน่าสนใจ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2565

โดย admin
 วันที่ 15 พ.ย. 2565 เวลา 09:40 น.
 6348

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ประจำปี 2565
กำหนดการเลือกตั้ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 12.00 น.
เปิดผ่านคอม กด Ctrl + F+ใส่เลขสมาชิกของท่าน  
เปิดผ่านมือถือ ใช้แว่นขยาย+ค้นหา+ใส่เลขสมาชิกของท่าน

เลขทะเบียน (1 - 5000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (5001 - 8000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (8001 - 10000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (10001 - 12000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (12001 - 14000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (14001 - 16000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (16001 - 18000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (18001 - 19000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (19001 - 20000 ) คลิ๊ก
เลขทะเบียน (20001 - 20276 ) คลิ๊ก

กำหนดการเลือกตั้งล่วงหน้า

ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้ามีดังนี้

หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

สำหรับผู้ที่ประสงค์เลือกตั้งล่วงหน้า โปรดแจ้งกลับให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
แบบฟอร์มขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า คลิ๊ก
 

สำหรับผู้ที่ประสงค์ย้ายหน่วยเลือกตั้ง โปรดแจ้งกลับให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2565
แบบฟอร์มแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้ง คลิ๊ก

 **ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและผู้ประสงค์ย้ายหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ และ Website/Facebook/Line Add ของสหกรณ์ฯ

หน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
หน่วยเลือกตั้งที่ 2  โรงเรียนวัดแหลม (โรงเรียนที่ตั้งอยู่ฝั่งอำเภอพระประแดงฝั่งปู่เจ้าสมิงพราย)
หน่วยเลือกตั้งที่ 3  โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี (โรงเรียนที่ตั้งอยู่ฝั่งที่ว่าการอำเภอพระประแดง)
หน่วยเลือกตั้งที่ 4  โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
หน่วยเลือกตั้งที่ 5  โรงเรียนป้วยฮั้ว
หน่วยเลือกตั้งที่ 6  โรงเรียนเทศบาล 1  (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
หน่วยเลือกตั้งที่ 7  โรงเรียนสมุทรปราการ
หน่วยเลือกตั้งที่ 8  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
หน่วยเลือกตั้งที่ 9  โรงเรียนวัดบางโฉลงใน
หน่วยเลือกตั้งที่ 10  โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ
หน่วยเลือกตั้งที่ 11  โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙