ข่าวน่าสนใจ

4มาตรการ ช่วยเหลือช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 เฟส2

โดย admin
 วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 16:12 น.
 8982
มาตรการ ที่1 ดาวน์โหลดคำขอ (ส่งทางออนไลน์ได้) ประกาศเงื่อนไขดาวน์โหลด

มาตรการ ที่2 ดาวน์โหลดคำขอ (ส่งฉบับจริง) ประกาศเงื่อนไขดาวน์โหลด

มาตรการ ที่3 ดาวน์โหลดคำขอ (ส่งคำขอกู้ทางออนไลน์ได้เพื่อตรวจสอบก่อน) แผ่นที่ 2-3 ต้องปริ้นหน้า-หลัง ประกาศเงื่อนไขดาวน์โหลด
***ประสงค์ยื่นกู้ ส่งสลิปเงินเดือนล่าสุด และเดือนกุมภาพันธ์ 63 พร้อมทั้งเสตจเม้นย้อนหลัง 3 เดือน กรณีไม่ใช่ข้าราชการ ใช้สัญญาจ้างเพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อคำนวณก่อนการยื่นคำขอกู้

มาตรการ ที่4 ดาวน์โหลดคำขอ ประกาศเงื่อนไขดาวน์โหลดUploadImage