ข่าวน่าสนใจ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2563

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ย. 2563 เวลา 20:13 น.
 6727

สหกรณ์ฯ จ่ายค่าเดินทาง 1,000 บาท

ดาวน์โหลด รายชื่อ , เอกสารแจ้งย้ายหน่วยเลือกตั้ง และเอกสารขอเลือกตั้งล่วงหน้า ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง 

หมายเหตุ การขอเลือกตั้งล่วงหน้า จะต้องแนบเอกสารประกอบเป็นหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อให้กรรมการพิจารณาถึงเหตุอันจำเป็น

ส่งเอกสารแจ้งย้ายหน่วย และเลือกตั้งล่วงหน้า ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563
(แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา)

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และแจ้งย้ายหน่วย ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
(ส่งเอกสารได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ ไลน์ @spktc)
***สหกรณ์ฯได้แจ้งหน่วยเลือกตั้ง ทาง SMS และ Line Connect ให้ท่านแล้ว

วันเลือกตั้ง กรรมการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 60 วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 12.00 น. 

วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 - 16.00 น.
      - สำนักงานสหกรณ์ (สำนักงานใหญ่)
      - โรงเรียนวัดบางโฉลงใน

UploadImage

UploadImage