ข่าวน่าสนใจ

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ covid-19

โดย admin
 วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 11:00 น.
 29065
รายละเอียดเงื่อนไขประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร อยู่ด้านล่าง
1. แบบฟอร์มงดส่งค่าหุ้นชั่วคราว ดาวน์โหลด 
*เริ่มยื่น 7 เมษายน 63 ส่งช่องทางออนไลน์เท่านั้น เงื่อนไข
2. อัตราดอกเบี้ยลดลงตามประกาศสหกรณ์ฯ ดาวน์โหลด *ไม่ต้องยื่นคำขอ เริ่ม 1 พ.ค. 63
3. แบบฟอร์มขอผ่อนผันชำระหนี้เงินต้นกู้สามัญ สูงสุดไม่เกิน 7 เดือน ดาวน์โหลด *เริ่มยื่น 14 เม.ย. 63 ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่สหกรณ์ ยื่นภายในวัน/เวลาทำการสหกรณ์ฯ 
เงื่อนไข
    ใบที่2 เฉพาะสำหรับผู้ค้ำประกันบางรายที่อยู่ต่างจังหวด เซ็นใบที่ 1 ให้ไม่ได้ ปริ้นแล้วเซ็นเอกสาร แนบสำเนาบัตรประชาชน ส่งให้ผู้ยื่นคำขอผ่อนผัน
    (ช่วงการผ่อนผันไม่มีสิทธิ์กู้เงินทุกประเภท **ยกเว้นเงินกู้ตามมาตรการที่ 4 หากสมาชิกมีคุณสมบัติครบถ้วน**)
4. 1.แบบฟอร์มกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง *เริ่มยื่น 13 เม.ย. - 30 พ.ย. 63 ดาวน์โหลด หน้าคำขอ 1-2 ปริ้น หน้า - หลัง 
เงื่อนไข
    2.แบบฟอร์มกู้สามัญเพื่อเสริมสภาพคล่อง เงินเดือนต่ำกว่า 30% *เริ่มยื่น 1 พ.ค. - 30 พ.ย. 63 ดาวน์โหลด หน้าคำขอ 1-2 ปริ้น หน้า - หลัง เงื่อนไข 
ครูอัตราจ้าง สามารถยื่นกู้ได้อีกครั้งหลังจากอนุมัติไปครั้งหนึ่งแล้ว หากมีสัญญาจ้างใหม่ที่ไม่ใช่หมดสัญญาสิ้นเดือน ก.ย. 63 *ต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนแจ้งผลกลับทาง sms 
5. แบบฟอร์มรับสวัสดิการ พบเชื้อโควิด19 รออัพเดต *เริ่มยื่น 7 เมษายน 63
เอกสารที่ต้องส่งทางออนไลน์ ให้สแกนไฟล์ส่ง หรือหากถ่ายรูปส่งรบกวนถ่ายรูปให้ชัดเจน และตรง
หมายเหตุ มาตราการดังกล่าว สหกรณ์ฯต้องยึดหลักการให้มาตราการช่วยเหลือภายใต้การควบคุมในประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ อ่านประกาศด้านล่าง

UploadImage