ข่าวน่าสนใจ

ศูนย์แสดงสินค้าและตลาดนัดยามเช้า เพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด

โดย admin
 วันที่ 26 ก.ย. 2562 เวลา 08:00 น.
 1146

เพื่อให้รองรับกับโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของสมาชิกในแต่ละปีที่สหกรณ์จัดโครงการขึ้น จึงได้จัดโครงการศูนย์แสดงสินค้าและตลาดนัดยามเช้า เพื่อสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจัดสรรพื้นที่ตลาดนัดตอนเช้า และจัดศูนย์แสดงสินค้าเพื่อให้สมาชิกผู้ประกอบการ   ผู้มีรายได้น้อย สมาชิกที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เพื่อเข้าร่วมโครงการ
 

การสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1.  สมาชิกผู้สนใจ (เฉพาะสมาชิกสามัญ) สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการ
(รับจำนวนจำกัด) ในระหว่างวันที่ 25 กันยายน 2562 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 16.30 น. (สามารถ
โทรแจ้งความประสงค์ได้ที่เบอร์ติดต่อ 0-2384-2493-4) ต่อ 20 เจ้าหน้าที่ธุรการ

2.  ขอเชิญชวนสมาชิกผู้ที่สนใจที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่จะนำสินค้ามาวางขาย  ร่วมประชุมในวันพุธที่ 17  ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ชั้น 4


UploadImage

UploadImage