ข่าวน่าสนใจ

โครงการรับฝากเงินบัญชีเกษียณเปี่ยมสุข 1 สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว แต่ยังฝากเงินต้นไม่ครบ 2,000,000 บาท

โดย admin
 วันที่ 07 พ.ค. 2562 เวลา 08:30 น.
 916

เรื่อง  โครงการรับฝากเงินบัญชีเกษียณเปี่ยมสุข 1 สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากอยู่แล้ว
แต่ยังฝากเงินต้นไม่ครบ 2,000,000 บาท
..............................   
เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2562  ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและถือเป็นสวัสดิการตอบแทนผู้เกษียณอายุของสหกรณ์ฯ ที่มีเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์เกษียณเปี่ยมสุข 1 ซึ่งได้มีการสะสมเงินออมแต่ยังฝากเงินต้นไม่ครบ 2,000,000 บาท ให้มีช่องทางการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดำเนินชีวิต และส่งเสริมให้สมาชิกมีสุขภาพทางการเงินที่ดี ซึ่งจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ 
 

UploadImage